Zapisy

Klub Narciarski Wrocław jest organizatorem szkoleń narciarskich, treningów ogólnorozwojowych, obozów kondycyjnych i dodatkowo imprez rowerowych.
Celem naszego działania jest stworzenie dzieciom warunków do uprawiania narciarstwa sportowego - jazda sportowa (slalom, slalom gigant), starty w zawodach.

Jeśli chcesz zostać członkiem Klubu i masz mniej niż 18 lat zostaniesz "Członkiem Uczestnikiem".

Opiekunowie "Członka Uczestnika" powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, zaznajomić się z regulaminem, uiścić wpisowe (100 pln) i składkę roczną (360 pln).

Jeśli masz więcej niż 18 lat zostaniesz "Członkiem Zwyczajnym".

Zostaniesz przyjęty do Klubu gdy wypełnisz formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, zaznajomisz się z regulaminem, uiścisz wpisowe (100 pln) i składkę roczną (100 pln).

Wpisowe i składki prosimy przelewać na konto Klubu nr: 09 2030 0045 1110 0000 0278 3940

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej prosimy wysyłać pocztą na adres Klubu.

Członkostwo w Klubie pozwala na uczestniczenie w imprezach klubowych, korzystnia ze zniżek w opłatach startowych w zawodach organizowanych przez Klub. Członkowie mają możliwość zakupu specjalistycznego sprzętu (sprzęt narciarski, sprzęt do serwisowania nart, serwis narciarski, ubrania nierciarskie) u naszych partnerów.

Uwaga! Przed zapisaniem się do Klubu napisz e-mail!